НАЧАЛО

Учебно–възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище.

Осъществява се чрез образователни направления–

  • Д.Г. „Щастливо детство“

    математика;

  • български език
  • литература
  • запознаване със социалния живот
  • природен свят
  • музика.

Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения — Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества. Основен акцент в работата на детската градина е формирането на екологична култура у подрастващите.


Публикувано в Без категория | Коментирайте