ПРИЕМ

Документи за записване в ДГ

  • Заявление за постъпване в ДГ от родител /настойник/ на детето по образец.
  • Ксерокопие от акта за раждане на детето.
  • Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:
  1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
  2. Изследване за чревни паразити.
  3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, здравно -профилактична карта/талон/ на детето,попълнена от личния лекар.
  5. Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.

 

НАЧАЛО

Детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.