ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В РОМСКАТА МАХАЛА

Театрална група „ДЕТСТВО МОЕ“ с ръководител г-жа Ваня Ликова
към Проект № BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват» по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ при СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, представи на 27.03.2014 год. /Четвъртък/ в Църквата, в Ромската махала на гр. Съединение, театрална постановка по мотиви от романа „Под игото“ на Иван Вазов – „Тлъка в Алтъново“ и „Бог високо, цар далеко“, сценарий и режисура – г-жа Ваня Ликова!

СНИМКИ

Picture 117