ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ“

Театрална група „ДЕТСТВО МОЕ“ с ръководител г-жа Ваня Ликова
към Проект № BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват» по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ при СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, представи на 25.04.2014 год. /Петък/ на сцената на народно читалище в гр. Съединение, театрална постановка по мотиви от романа „Под игото“ на Иван Вазов – „Тлъка в Алтъново“ и „Бог високо, цар далеко“, сценарий и режисура – г-жа Ваня Ликова!

СНИМКИ

???????????????????????????????