Екскурзия до гр. Копривщица

        На 01 и 02 Ноември 2013 год. се проведе екскурзия до гр. Копривщица, Клисура, Сопот и Карлово с ученици от СОУ „Христо Ботев“ гр. Съединение – представители на целевата група по Проект № BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват» по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

        Учениците посетиха и разгледаха всички музеи в градът – музей Копривщица, в това число къщата музей на Димчо Дебелянов, Любен Каравелов, Тодор Каблешков, Георги Бенковски, Църквата, Ослекова къща, Лютова къща и много други. По-късно групата посети балканското градче Клисура, след това града, дал на България достолепния дядо Вазов, Женския метох и Радиното училище. В Карлово – къща-музей „Васил Левски“ – параклиса, в който се съхранява кичур коса от Апостола, запазен от майка му и неговите наследници. Учениците се запознаха с българското наследство, с възрожденските традиции, с красотата и съхраняването на България.

СНИМКИ

SDC16672