Учителски колектив

Учителски колектив на Средно училище „Анастасия Димитрова“

 

Росица Науменко – старши учител по български език и литература, V ПКС

Юлия Писова –  старши учител по английски език

Миглена Тодорова – старши учител по математика, II ПКС

Емилия Върбанова – старши учител по  информационни технологии, V ПКС

Гергана Делиева- старши учител по история и цивилизации и гражданско образование и изобразително изкутво, V ПКС

Димитър Руски –   учител по география и икономика и философия

Мариана Витанова – старши учител по биология и здравно образование,

химия и опазване на околната среда и музика, IV ПКС

Галя Пеева- старши учител по физическо възпитание и спорт  III ПКС

Мария Доганова –  учител по френски език

Гергана Гатова – учител по технологии и предприемачество

Вероника Чуклева – ресурсен учител, V ПКС