Учителски колектив

Учителски колектив на Средно училище „Анастасия Димитрова“

 

Росица Науменко – старши учител по български език и литература

Деница Никифорова – учител по английски език

Миглена Тодорова – старши учител по математика

Емилия Върбанова – старши учител по  информационни технологии

Гергана Делиева- старши учител по история и цивилизации и гражданско образование

Димитър Руски –   учител по география и икономика и философия

Гълъбина Борисова – старши учител по биология и здравно образование

и химия и опазване на околната среда

Галя Пеева- старши учител по физическо възпитание и спорт и изобразително изкуство

Мария Доганова –  учител по френски език

Нина Димитрова  – учител по български език и литература и музика

Вероника Чуклева – ресурсен учител