Учителски колектив

Учителски колектив на Средно училище „Анастасия Димитрова“

Милена Кънчовска –   учител начален етап

Мая Миткова – старши учител начален етап

Галя Гаврилова – старши учител начален етап

Цветина Лучева- учител по български език и литература

Росица Науменко – старши учител по български език и литература

Деница Никифорова – учител по английски език

Мариана Тончева – старши учител по математика

Емилия Върбанова – учител по  информационни технологии

Гергана Делиева- старши учител по история и цивилизация

Димитър Руски –   учител по география и икономика

Гълъбина Борисова – старши учител по биология и здравно образование

и химия и опазване на околната среда

Галя Пеева- старши учител по физическо възпитание и спорт

Здравка Димитрова –  старши учител по френски език

Дианка Тодорова – учител по изобразително изкуство

Албена Кънева – учител по музика

Грета Кънева – ресурсен учител

Вероника Чуклева – ресурсен учител

Мария Анастасова – психолог

Даниела Цонева – социален работник