Учителски колектив

Учителски колектив на Средно училище „Анастасия Димитрова“

 

Росица Науменко – старши учител по български език и литература, V ПКС

Кристияна Николаева –   учител по английски език

Миглена Тодорова – старши учител по математика, II ПКС

Емилия Върбанова – старши учител по  информационни технологии, V ПКС

Гергана Делиева- старши учител по история и цивилизации и гражданско образование , V ПКС

Димитър Руски –   учител по география и икономика и философия

Калина Ангелова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Галя Пеева- старши учител по физическо възпитание и спорт  III ПКС

/ Христо Стоянов – учител по физическо образование и спорт – заместник /

Мария Доганова –  учител по френски език

Гергана Гатова – учител по технологии и предприемачество и

предприемачество – ПП

Людмила Маринова – учител по музика

Надя Чикалова – учител по изобразително изкуство

Вероника Чуклева – ресурсен учител, V ПКС