Ръководство, администрация

Ръководство на СУ „Анастасия Димитрова“

Тончо Върбанов – Директор

Илияна Кръстева – Заместник – директор по учебната дейност

Администрация:

Велизар Христов – главен счетоводител

Гергана Ефтимова – завеждащ административно-техническа служба и домакин