Ръководство, администрация

Ръководство на СУ „Анастасия Димитрова“

Тончо Христов Върбанов – Директор, Българска филология, II ПКС

Администрация:

Велизар Христов – главен счетоводител

Гергана Ефтимова – завеждащ административно-техническа служба и домакин