Разписание на учебните часове и разписание  на група ЦДО – 3 и 4 клас 

 

час от до
1. 8,00 8,45
2. 8,55 9,40
3. 9,50 10,35
4. 11,00 11,45
5. 11,55 12,40
6. 12,50 13,35
7. 13,45 14,30

Седмично разписание  на група ЦДО – 3 и 4 клас 

втори учебен срок 2020/ 2021 г.

час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност.
2 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 Дейности по интереси

Образователни игри

Дейности по интереси

Наука

Дейности по интереси

Занимателни игри

Дейности по интереси

Изкуства

Дейности по интереси

Спорт

5 Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност. Организиран отдих и физическа активност.
ЦДО http://www.daskalo.com/anastasia/files/2021/02/CDO.pdf