Профил на купувача

По тази дейност в момента няма обявления по ЗОП

Контакти:

адрес: гр. Плевен

ул. „Отец Паисий“ 10

телефони:

064/822742