Проект „Твоят час“

 

 

Проект „Твоят час“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

През 2017/2018 г. СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен се включи в Проекта „Твоят час“ с над 115 ученика, разпределени в 7 групи:

Учител Тематични области Наименование на групата Брой чаове
Росица Георгиева Науменко-Цветанова за преодоляване на обучителни затруднения – български език и литература Учим, за да успеем 80 ч.
Антоанета Василева Петкова за преодоляване на обучителни затруднения – български език и литература Учим, за да знаем 80 ч.
Илияна Русева Кръстева за преодоляване на обучителни затруднения – математика Забавна математика 80 ч.
Марияна Момчева за преодоляване на обучителни затруднения – математика Научи и разбери 80 ч.
Албена Георгиева Здравно образование и  здрав начин на живот Кулинарно пътешествие около света 70 ч.
Галя Ковачева Колективни спортове Спорт сред природата 70 ч.
Мая Миткова Сценични и танцови изкуства

 

Малки чудотворци 70 ч.

 

Анкетна карта по проект „Твоят час“

 

Добри практики и публични изяви на учениците от групите по проект „Твоят час“

 

Отчет за провеждане на публични изяви