Проект „Подкрепа за успех“ 2020/2021 г.

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  – 2020/2021 учебна година

Основна цел на проекта: Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на основно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 5

Общо участващи ученици : 57

Ръководители на групи: 5

Начало на допълнителните  обученията: 5.11.2020г.

В Средно училище „Анастасия Димитрова“- стартираха пет групи.

  1. „Забавна физика“ – за ученици от 8-11 клас с ръководител г-жа Илияна Кръстева. Групата е в тематична област „Природни науки“ и основната й цел е да повиши интереса на учениците към физиката и чрез работа с различни дигитални технологии да разкрие ползата от физиката пред тях. Групата се състои от 15 ученици.

2. „Спорт сред природата“– за ученици от 6-12 клас с ръководител г-жа Галя Пеева. Опознаване на природата и красотите на Плевен и околностите.

3. „Млад информатик“ – група за дигитални умения за ученици от 6-12 клас с ръководител г-жа Емилия Върбанова. Групата се състои от 15 ученици. Групата е в тематична област „Дигитална креативност“.

4. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група  “Да учим заедно” – ученици от VI  клас с ръководител г-жа Росица Николова

5. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА на група  “Научи” ученици от VI  клас с ръководител г-жа Марияна Тончева.