Проект“Подкрепа за успех“

Програма и график на допълнителното обучение по математика на група с ученици от V клас.  Podkrepa-matematika

 

Програма и график на допълнителното обучение по английски език на група с ученици от VI клас. Podkrepa-AE