Прием

ЗАПОВЕД План-прием 2023-2024 (1)

 

Прием на ученици в

СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

за учебната 2023/2024 учебна година

Прием в I клас

Прием в V клас

Прием в VIII клас

Прием в IX клас