Прием

ЗАПОВЕД План-прием 2022-2023 (1)

Прием на ученици в

СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

за учебната 2022/2023 учебна година

Прием в I клас

Прием в V клас

Прием в VIII клас

Прием в IX клас