Прием

Прием на ученици в

СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

за учебната 2021/2022 учебна година

 

Прием в I клас

Прием в V клас

Прием в VIII клас

Прием в IX клас