Прием в 8 клас

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година

Профил „Хуманитарни науки“ профилиращи предмети:

  • Български език и литература
  • История и цивилизация
  • Информационни технологии
  • География и икономика
 Приемни изпити: тест по български език и литература и тест по математика  Балообразуване: – 3 пъти оценката от изпита по български език и литература + оценката от изпита по математика + оценките по информационни технологии  и география и икономика от свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки.
Класиране и записване на учениците: