Прием в 5 клас

 

Прием в 5 клас

за учебната 2023/2024 г.

 Общообразователни паралелки   Избираеми учебни часове:

  • Компютърно моделиране
  • Английски език
 Срокове и документи за записване Записването става чрез подаване на заявление по образец и Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Записването е в сградата на СУ „Анастасия Димитрова“