Прием в 5 клас

Прием в 5 клас

за учебната 2021/2022 г.

 Общообразователни паралелки   Избираеми учебни часове:

  • Компютърно моделиране
  • Спортни и народни танци
 Срокове и документи за записване Записването става чрез подаване на заявление по образец и Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Записването е от 16. 06. 2021 г. в сградата на СУ „Анастасия Димитрова“