Полезни връзки

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

1

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕВНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. ПЛЕВЕН

2

Сайт на МОН, свързан с реформата в средното образование

10

 

 

 

 

Групата на СУ „Анастасия Димитрова“ във facebook.com

3

Резултати от НВО 7 клас:

 

 

 

 

10

Резултати от Държавни зрелостни изпити майска сесия 2016 г. може да намерите на сайта:

1

 

 

 

 

Прием в 8 клас – онлайн

 

 

 

 

Рейтингова системана висшите училища в България

Teacher.bg – мрежа на учителите новатори

Национален център за безопасен интернет

Уча.се

Office365 за българското образование

Електронно училище BGCLASS

Българския портал на знанието