План за работата на училищната комисия по БДП

План за работата на училищната комисия по Безопасност на  Движението по Пътищата през учебната 2022 \ 2023 год.

 

план БДП