План за работата на училищната комисия по БДП

План за работата на училищната комисия по Безопасност на  Движението по Пътищата през учебната 2023 \ 2024 год.

План УК поБДП