План за работата на училищната комисия по БДП

План за работата на училищната комисия по Безопасност на  Движението по Пътищата през учебната 2020 \ 2021 год.

 

план БДП