Обществен съвет

към Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

 

Състав на общественият съвет:

    • Мариета Петрова Маринова – председател – родител
    • Анелия Василева Александрова – родител
    • Десислава Цветанова Хранова – родител
    • Христо Георгиев Точев – родител
    • Владислав Сотиров – представител на финансиращия орган – община Плевен

 

Стратегия-на-училището-2023-2028-г.-1

ЗАЯВЛЕНИЕ І клас 2024г