Национално външно оценяване

за учебната 2023/2024 г. –  VII и X клас

  Дата
Български език и литература  VII клас 19.06.2024 г. от 09,00 ч.
Математика VII клас 21.06.2024 г. от 09,00 ч.
Изобразително изкуство VII клас 24.06. 2024 г. от 9,00 ч.
Музика VII клас 25.06. 2024 г. от 9,00 ч.
Български език и литература Х клас 10.06.2024 г. от 08,00 ч.
Математика – Х клас 12.06.2024 г. от 08,00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) 11.06.2024 г.
Само за X клас – Информационни технологии за измерване на дигиралните компетентности (по желание на ученика) по график в две сесии  14 юни 2024 г. от 9,00 и от 14,30 ч.

 

 

За повече информация посетете страницата на МОН