Национално външно оценяване

за учебната 2020/2021 г. – IV, VII и X клас

  Дата
Български език и литература – IV клас 27.05.2021 г. от 10,00 ч.
Математика – IV клас 28.05.2021 г. от 10,00 ч.
Български език и литература – VII клас 16.06.2021 г. от 9,00 ч.
Математика – VII клас 18.06.2021 г. от 9,00 ч.
Български език и литература Х клас 16.06.2021 г. от 8,00 ч.
Математика – Х клас 18.06.2021 г. от 8,00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) 17.06.2021 г.
Само за X клас – Информационни технологии за измерване на дигиралните компетентности (по желание на ученика) по график в периода 11 – 15 юни 2021 г.

За повече информация посетете страницата на МОН