Контакти

СУ „Анастасия Димитрова“ – Плевен

ул. „Отец Паисий“ №10

гр. Плевен

тел.: 064/822742

e-mail: info-1500132@edu.mon.bg