Консултации

СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

ГРАФИК

за консултации на учителите

за втори  учебен срок на учебната 2023/2024 г.

име, фамилия ден от

седмицата

от – до стая
1 Тончо Върбанов четвъртък   13:00 – 13:45 201
2 Илияна Кръстева сряда   13:00 – 13:45 212
3 Росица Науменко вторник 13:00 – 13:45 207
4 Миглена Тодорова понеделник   13:00 – 13:45 210
5 Емилия Върбанова четвъртък   13:00 – 13:45 406
6 Гергана Делиева вторник 13:00 – 13:45 208
7 Димитър Руски вторник 13:00 – 13:45 206
8 Мария Доганова понеделник 13:00 – 13:45 208