Класни ръководители

Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

Класни ръководители и класни стаи

за учебната 2019/2020 г.

Клас Класен ръководител

Класна

стая

IIIa Милена Кънчовска, Галя Гаврилова 207
IV Мая Миткова, Галя Гаврилова 206
VIIa Гергана Делиева 304
VIIIa Марияна Тончева 209
IXa Гълъбина Борисова 407
Xa Галя Пеева 310
XIa РосицаНауменко 307
XIIa Емилия Върбанова 406