Класни ръководители

Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

Класни ръководители и класни стаи

за учебната 2021/2022 г.

Клас Класен ръководител

Класна

стая

IVa Мая Кръстева 207
Va Гергана Делиева 206
VIIIa Деница Никифорова 304
IXa Марияна Тончева 209
Xa Гълъбина Борисова 306
XIa Галя Пеева 310
XIIa Росица Науменко 307