Класни ръководители

Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

Класни ръководители и класни стаи

за учебната 2023/2024 г.

Клас Класен ръководител

Класна

стая

VIa Димитър Руски 305
VIIa Гергана Делиева 209
Xa Миглена Тодорова 304
XIa Росица Науменко 307
XIIa Емилия Върбанова 306