Класни ръководители

Средно училище „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

Класни ръководители и класни стаи

за учебната 2021/2022 г.

Клас Класен ръководител

Класна

стая

Va Емилия Върбанова 307
VIa Гергана Делиева 206
IXa Деница Никифорова 304
Xa Росица Науменко 209
XIa Гълъбина Борисова 306
XIIa Галя Пеева 310