Изпълнение на бюджета

 

Изпълнение на бюджета за 2020 г.

Годишен отчет 2020 г.

Изпълнение на бюджета за 2019 г.
Годишен отчет 2019 г.
2019 09 -1 2019 09-2
Изпълнение на бюджета за 2018 г.
2018-годишен отчет
Изпълнение на бюджета за 2017 г.
2017 03-1 2017 03-2 2017 06-1 2017 06-2
2017 09-1 2017 09-2  2017 12-1 2017 12-2
Изпълнение на бюджета за 2016 г.
2016 12-1 2016 12-2
Изпълнение на бюджета за 2015 г. Изпълнение на бюджета за 2014 г.
006 005
Изпълнение на бюджета за 2013 г. Изпълнение на бюджета за 2012 г.
 004  003
Изпълнение на бюджета за 2011 г. Изпълнение на бюджета за 2010 г.
002 001