За нас

.СУ “Анастасия Димитрова” – гр. Плевен е първото светско девическо училище в България. Като храм на знанието и родолюбието, нашето училище повече от 181  години е онази светиня, от която хиляди млади хора поемат своя творчески и житейски път. Сред плевенската общественост то има заслужен авторитет и е предпочитано заради традициите и модерното за всяка епоха образование.

22418_10204154864499388_1082253517481301048_nDSCN0867

Училището осъществява приемственост в обучението от I до XII клас в различни области на науката с цел успешна реализация на учениците.

В училището се обучават ученици в дневна и  самостоятелна форма на обучение.