Допълнителен час на класа

за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Мая Миткова Кръстева IVа четвъртък 13:00-13:45
2 Ана Йорданова Демостенова ЦДО четвъртък 11:45-12:30
3 Гергана Парашкевова Делиева понеделник 12:35- 13:20
 4 Мариана Владимирова Тончева IXа сряда 12:40-13:15
5 Гълъбина Василева Борисова Xa вторник 12:45-13:30
6 Галя Венциславова Пеева XIа сряда 11:50-12:35
7 Росица Георгиева Науменко XIIa вторник 11:50-12:35