Допълнителен час на класа

за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Милена Петьова Кънчовска IVа вторник 13:00-13:40
2 Мая Миткова Кръстева ЦДО четвъртък 12:20-13:00
3 Гергана Парашкевова Делиева четвъртък 13:35- 14:20
 4 Мариана Владимирова Тончева IXа сряда 12:00-12:45
5 Гълъбина Василева Борисова Xa петък 13:45-14:00
6 Галя Венциславова Пеева XIа сряда 12:00-12:45
7 Росица Георгиева Науменко XIIa вторник 12:40-13:20