Допълнителен час на класа

за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Емилия Георгиева Върбанова V а петък 13:30-14:15
2 Гергана Парашкевова Делиева VI а сряда 13:00-13:45
3 Деница Николаева Никифорова IX а сряда 12:15- 13:00
 4 Росица Георгиева Науменко вторник 11:30-12:15
5 Гълъбина Василева Борисова XI a сряда 11:30-12:15
6 Галя Венциславова Пеева XIIa понеделник 11:30-12:15
7 Илияна Русева Кръстева СФО петък 12:30-13:15