Допълнителен час на класа

за първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Милена Петьова Кънчовска IIIа вторник 13:00-13:40
2 Мая Миткова Кръстева IVа четвъртък 12:20-13:00
3 Гергана Парашкевова Делиева VIIа четвъртък 13:35- 14:20
 4 Мариана Владимирова Тончева  VIIIа сряда 12:00-12:45
5 Гълъбина Василева Борисова IXa петък 13:45-14:00
6 Галя Венциславова Пеева сряда 12:00-12:45
7 Росица Георгиева Науменко XIa вторник 12:40-13:20
8 Емилия Георгиева Върбанова XIIа вторник 12:50-13:35
9 Галя Гаврилова Миткова ЦДО понеделник 12:00-12:40