Допълнителен час на класа

за втори учебен срок на учебната 2022/2023 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Емилия Георгиева Върбанова V а четвъртък 11:30-12:15
2 Гергана Парашкевова Делиева VI а сряда 13:00-13:45
3 Деница Николаева Никифорова IX а вторник 13:00- 13:45
 4 Росица Георгиева Науменко вторник 13:00-13:45
5 Гълъбина Василева Борисова XI a сряда 11:30-12:15
6 Галя Венциславова Пеева XIIa вторник 12:15-13:00
7 Илияна Русева Кръстева СФО вторник 14:30-15:15