Допълнителен час на класа

за втори учебен срок на учебната 2023/2024 г.

на  СУ „Анастасия Димитрова“ – гр. Плевен

 Име, презиме, фамилия  клас   ден час
1 Димитър Владимиров Руски VI а петък 13:00-13:45
2 Гергана Парашкевова Делиева VII а понеделник 13:00-13:45
3 Миглена Радославова Тодорова X а вторник 13:00-13:45
 4 Росица Георгиева Науменко XIа вторник 12:15-13:00
5 Емилия Георгиева Върбанова XII a вторник 12:00-12:45
6 Илияна Русева Кръстева СФО вторник 14:00-14:45