Държавни зрелостни изпити

за учебната 2021/2022 г.

Сесия май – юни 2022

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 03.02. 2022 г. – 18.02. 2022 г.

ДЗИ по български език и литература – 18.05.2022 г.

Втори ДЗИ – 20.05.2022 г.

ДЗИ по желание на ученика – 26.05 – 03.06.2022 г.

Сесия август – септември 2021 г.

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 27.06. 2022 г. – 08.07. 2022 г.

ДЗИ по български език и литература – 25.08.2022 г.

Втори ДЗИ – 26.08.2022 г.

ДЗИ по желание на ученика – 29.08 – 02.09.2022 г.

За повече информация посетете страницата на МОН

Резултати от матурите можете да проверите тук