Държавни зрелостни изпити

за учебната 2022/2023 г.

Сесия май – юни 2023

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 06.02. 2023 г. – 21.02. 2023 г.

ДЗИ по български език и литература – 19.05.2023 г.

Втори ДЗИ – 23.05.2023 г.

ДЗИ по желание на ученика – 26.05 – 31.05.2023 г.

Сесия август – септември 2023 г.

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 26.06. 2023 г. – 07.07. 2023 г.

ДЗИ по български език и литература – 24.08.2023 г.

Втори ДЗИ – 25.08.2023 г.

ДЗИ по желание на ученика – 28.08 – 01.09.2023 г.

За повече информация посетете страницата на МОН

Резултати от матурите можете да проверите тук