График на учебно време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

30.10.2020 г. – 02.11.2020 г. вкл. – есенна ваканция

Mandatory Credit: Photo by F1 Online / Rex Features (1907564a) MODEL RELEASED Two kids on bikes VARIOUS
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция

30.01.2021 г.- 03.02.2021 г. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІI клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

24.05. 2020 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура

25.05.2021 г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
18. 06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас