График на учебно време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна ваканция

Mandatory Credit: Photo by F1 Online / Rex Features (1907564a) MODEL RELEASED Two kids on bikes VARIOUS
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна ваканция

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. –   междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІI клас

 22.04.2022 г. – 25. 04. 2022 г. – Великденска ваканция

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – Втори ДЗИ

24.05. 2023 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура

25.05.2023 г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

Начало на втория учебен срок – 06.02.2023 г.

Край на втория учебен срок

16.05.2023 г. – 12 клас

15.06.2023 г. – 5-6 клас

30.06.2023 г. – 8-11 клас