Олимпиади

ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 2024 г.

protokol 2- 2 grupa_2024

protokol 2- 3 grupa_2024

protokol 2- 4 grupa_2024

protokol 2- 5 grupa_2024  

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в
НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА LV ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 16 – 17 март 2024 г.

protokol nacionalna komisia- 2 grupa_2024

protokol nacionalna komisia- 4 grupa_2024

protokol nacionalna komisia- 5 grupa_2024

Прококол 2 и 3 за резултатите от областният кръг на олимпиада по БЗО

протокол 2 и 3 с резултати от обл.кръг олимпиада БЗО_2024

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в
НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА  ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  2024 г.

протокол от арбитражния преглед олимпиада БЗО_2024