ПРОЕКТИ

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Уважаеми родители и ученици,

ПГХВТ Атанас Ченгелев – гр. Пещера  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

 

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!
Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда.

Моля вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче: https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg
Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс
https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/
Поставяш линк към портфолиото от уебсайта на училището.

Може да се поставят снимки от интериорния проект, които ще намерите тук:
https://photos.app.goo.gl/x7F2PaZt27DiiwjV8
В какво се състои проекта:
Визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)
в специализираните кабинети се поставят изображения в зависимост от предмета, който се изучава и се изписват послания и учебна информация
Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета
Печат на тапетите
Поставяне на тапетите
Обучения на екипа в училището
Създаване на доброволчески групи
Създаване на интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Ползи от проекта:
Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда
Създаване на ценности и идеали при учениците
Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си
Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните
предмети
Намалява се стреса и агресивността при учениците
Увеличава се посещаемостта на училището
Училището повишава репутацията си
Училището увеличава броя на учениците всяка година
Създаване на екипност – ученици, учители, родители
Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда
Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище
Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи нови инициативи и цели
Правилно позициониране на училището в общественото интернет пространство.
Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта.