НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

  1. Мария Атанасова – завеждащ Административна служба
  2. Марияна Куманова – счетоводител
  3. Зафир Клисуранов – образователен медиатор
  4. Халил Камберов – огняр и поддръжка
  5. Мирослава Миткова-Мемишева – хигиенист
  6. Мариана Юнакова – хигиенист