НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

  1. Елена Зойнова – завеждащ Административна служба
  2. Марияна Куманова – счетоводител
  3. Мария Атанасова – домакин и логистика
  4. Зафир Клисуранов – образователен медиатор
  5. Халил Камберов – огняр и поддръжка
  6. Ганка Мандрадждиева – хигиенист
  7. Мирослава Миткова-Мемишева – хигиенист
  8. Мариана Юнакова – хигиенист