НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“  Модул 1

През учебната 2022-23 година в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Средногорци, се сформираха две вокални групи по НП „Заедно в изкуствата и спорт“.

Първа възрастова група – I – IV клас:

Групата е за изпълнение на фолклорни песни и включва десет ученици. Основна цел е засилване на интереса на учениците към българската фолклорна музика, създаване на условия за разгръщане на личностните и музикални заложби и интереси, както и изграждане на чувство за увереност на сцената и в живота.

Втората група е за изпълнение на забавна и естрадна песен. В нея са включени седем ученици от V – VII клас. В репертоара на групата присъстват песни на известни наши изпълнители и детски вокални групи. Целта е да се предоставят повече и по-добри възможности з изява на учениците, както и да се стимулират и развият способностите и интересите и музикалната им култура.

В хода на занятията се създават условия за работа в екип подобряване на социалните взаимоотношения на учениците. Разширяване на музикалната и обща култура и личностно облагородяване.

Ръководител на групите е Р. Сираков.