НП „Бизнесът преподава“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа.

„Бизнесът в училище“ – Семинари, които се провеждат в училище с нашите ученици. Представители на предприятия запознават учениците с новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година.

Семинар с учениците от V клас на тема

„3-D принтиране“

Семинар с учениците от VII клас на тема „Роботика“