1.03.2020 г. „Мартенички бели, бели и червени. „

По традиция в ОУ „Христо Ботев“ – с. Елховец се оформи кът с мартенички по случай 1 март. Учениците от 1 до 4 клас с техните класни ръководители са направили табла до своите класни стаи.

Кътчето създава цветно настроение в училище.

По-големите ученици закичват по-малките с мартенички.