Трети март

Учениците от 5 клас и тяхната класна ръководителка,представиха пред всички в училище невероятна програма.Учениците рецитираха стихове и пяха страхотни песни на фона на презентация с епизоди свързани с рецитала.Към края на програмата се включиха и ученици от 3 клас,които също рецитираха. Последната песен изпяха заедно на фона на презентация със снимки на учениците,които на екскурзии са посетили знакови места през годините.