Контакти

КОНТАКТИ: 4970 с.Елховец

община Рудозем,област Смолян

служебен телефон  030552325

Директор: Митко Здравков Минчев  тел.0889575816

Главен счетоводител и технически секретар:

Здравка Здравкова Стефанова – тел.0888130232

 

E-mail:info-2100804@edu.mon.bg