Административен персонал

Здравка Здравкова Стефанова – гл.счетоводител и технически секретар