Електронен дневник 2023-2024 учебна година

 

 

През  2023/2024 учебна година, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Елховец, работи с електронен дневник на НЕИСПУО.

Всички родители трябва да се регистрират за да могат да виждат където и да са оценките, отсъствията и други важни неща, които касаят техните деца. Информацията може да се провери от компютър, лаптоп, таблет, телефон необходимо е да има и интернет връзка. Учениците също имат възможност да си проверяват резултатите през годината.

За регистрацията на родителите в електронния дневник е дадена инструкция, а за учениците кодове нужни за регистриране.

Пожелаваме спорна и успешна учебна година!

 

Указание за влизане в електронен дневник