Архив на: nuzimnitza

Епидемиологична обстановка

Във връзка със зап.№ РД 09-4201 / 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и недостатъчен брой декларации на родители за съгласие за тестване на учениците от 1 – 4 клас от 10.11.2021 г. всички ученици преминават в ОРЕС по следния график:

Разписание – ел.среда 08.11.

Карантиране на паралелка

Съобщение

Във вързка с предписание на РЗИ паралелката от четвърти клас преминава в обучение в електронна среда за периода 27.10.2021 г. –  05.11.2021 г. Всички ученици ще работят в платформата  Teams.

Информация за родителите на деца, записани в първи клас за учебната 2021- 2022 година

Уважаеми родители на първокласници,

информираме Ви, че ВСИЧКИ деца, записани в  първи клас за учебната 2021- 2022 година ИМАТ право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Необходими документи:

  • удостоверение за записване в първи клас;
  • копие от удостоверение за настойник или попечител;

Подаване на заявление – декларация до ДСП – СРОК ДО 15.10.2021 ГОДИНА