Обществен съвет

Членове:
1.Валентина Тотева – председател – родител
2.Атанас Дачев – родител
3.Мариян Златев – родител
4.Катерина Цветанова – родител
5.Ясен Янков – кмет на с.Първомайци