Това е сайтът на г-жа Жанета Тумбева

Научих - че не е важно какво имаш в живота си, важното е кого имаш в живота си. Научих - че не трябва да сравняваш себе си с най-доброто, което другите могат да направят, а с най-доброто което ти можеш да направиш. Научих - че колкото и прецизно да режеш, винаги ще има две страни. Научих - че отнема много време, да станеш човека който искаш да бъдеш. Научих - че е много по-лесно да реагираш вместо да помислиш. Научих - че можеш да продължиш напред дълго, след като си решил че повече не можеш. Научих - че да се научиш да прощаваш изисква практика. Научих - че с най-добрия си приятел можем да правим всичко или пък нищо и пак да си изкарваме страхотно. Научих - че понякога, когато сме ядосани имаме право да бъдем ядосани, но това не ни дава право да бъдем жестоки. Научих - че двама човека могат да гледат едно и също нещо, а да виждат нещо съвсем различно.

Това е сайтът на г-жа Жанета Тумбева

Последни новини

 

На 1. май 2015г. от 10.30ч ще се проведе велообиколка на град Разлог. Тя ще започне от централния площад и ще продължи през улици, които са подходящи за целта.    

Виж още
 

На 16.04. и на 17.04 чилище в сградата на нашето училище ще се извърши безплатно излседване на диабет на учениците от VIIIВ клас. Изследването не е задължително. Родителите трябва да попълнят декларация за съгласие. Декларациите са раздадени на всички ученици от класа. Крайният срок за подаването им е 01.01.2015г.(сряда). Подават се само декларации за съгласие. […]

Виж още
 

Часът по английски език в VIIIa клас на СОУ“Братя Каназиреви“ протече по необичаен начин. Вместо на преподавателското бюро да застане г-жа Жанета Тумбева, това направи ученикът Цветан Зарев. „Новият учител“ беше подготвил урока блестящо и не пропусна възможността да провери знанията на своите съученици. Госпожа Тумбева дори беше посочвана да отговаря на поставените въпроси и […]

Виж още
 

На 25.11.2014г. се изнесе лекция на VIIIа,б, в клас в Конферентната зала на СОУ“Братя Каназиреви“. Темата, която се разгледа е свързана със седмицата, в която категорично трябва да кажем НЕ на насилието. По покана на класните ръководители Т. Юрукова, К. Пенджакова и Ж. Тумбева госпожа К. Ергина, психолог,  запозна учениците с формите на агресия и начините за […]

Виж още
 

На 15.11. 2014 Американският университет в Благоевград обявява Ден на отворени врати. Това е възможност за учениците да се докоснат до организацията на университета да посетят негови лекции. XI б клас на СОУ“Братя Каназиреви“ ще се отзове на поканата заедно с техните преподаватели Р. Тумбева и Ж.Тумбева. Следващият Ден на отворени врати е на 20. […]

Виж още

 

На 13.11.2014г.от 17.30ч  ще се проведе учитело-родителска среща за учениците на VIIIв клас.

Виж още
 

На 29.11.2014г. VIIIa,б,в клас ще посетят Национална художествена галерия в София. Организирана е едночасова обиколка с екскурзовод, който ще запознае учениците с нейната история. Предвижда се след това да се посети Парадайс център, където учениците ще присъстват на прожекция на филм по праграма на Министерството на образованието. В свободното време ше имат възможност да се […]

Виж още
 

На 22,10,2014г. учениците от VIIIа,  VIIIб и  VIIIв клас на СОУ „Братя Каназиреви“ посетиха музея „Никола Парапунов“ в град Разлог. Проведена бе дискусия, ръководена от Емилия Кадурина. Посещението бе организирано по случай 24. октомври – Празник на град Разлог и 1. ноември – Ден на народните будители. Учениците проявиха интерес и участваха дейно в изнесената […]

Виж още
 

Научих – че не е важно какво имаш в живота си, важното е кого имаш в живота си. Научих – че не трябва да сравняваш себе си с най-доброто, което другите могат да направят, а с най-доброто което ти можеш да направиш. Научих – че колкото и прецизно да режеш, винаги ще има две страни. […]

Виж още

Представени

Велообиколка на град Разлог в Деня на труда

 

На 1. май 2015г. от 10.30ч ще се проведе велообиколка на град Разлог. Тя ще започне от централния площад и ще продължи през улици, които са подходящи за целта.    

Виж още

Безплатно изследване на диабет

 

На 16.04. и на 17.04 чилище в сградата на нашето училище ще се извърши безплатно излседване на диабет на учениците от VIIIВ клас. Изследването не е задължително. Родителите трябва да попълнят декларация за съгласие. Декларациите са раздадени на всички ученици от класа. Крайният срок за подаването им е 01.01.2015г.(сряда). Подават се само декларации за съгласие. […]

Виж още

Ученик и учител сменят места си в час по английски език

 

Часът по английски език в VIIIa клас на СОУ“Братя Каназиреви“ протече по необичаен начин. Вместо на преподавателското бюро да застане г-жа Жанета Тумбева, това направи ученикът Цветан Зарев. „Новият учител“ беше подготвил урока блестящо и не пропусна възможността да провери знанията на своите съученици. Госпожа Тумбева дори беше посочвана да отговаря на поставените въпроси и […]

Виж още

Не на агресията

 

На 25.11.2014г. се изнесе лекция на VIIIа,б, в клас в Конферентната зала на СОУ“Братя Каназиреви“. Темата, която се разгледа е свързана със седмицата, в която категорично трябва да кажем НЕ на насилието. По покана на класните ръководители Т. Юрукова, К. Пенджакова и Ж. Тумбева госпожа К. Ергина, психолог,  запозна учениците с формите на агресия и начините за […]

Виж още

Отворени врати в Американски университет – Благоевград

 

На 15.11. 2014 Американският университет в Благоевград обявява Ден на отворени врати. Това е възможност за учениците да се докоснат до организацията на университета да посетят негови лекции. XI б клас на СОУ“Братя Каназиреви“ ще се отзове на поканата заедно с техните преподаватели Р. Тумбева и Ж.Тумбева. Следващият Ден на отворени врати е на 20. […]

Виж още

 

На 13.11.2014г.от 17.30ч  ще се проведе учитело-родителска среща за учениците на VIIIв клас.

Виж още

Предстояща екскурзия за VIIIв клас

 

На 29.11.2014г. VIIIa,б,в клас ще посетят Национална художествена галерия в София. Организирана е едночасова обиколка с екскурзовод, който ще запознае учениците с нейната история. Предвижда се след това да се посети Парадайс център, където учениците ще присъстват на прожекция на филм по праграма на Министерството на образованието. В свободното време ше имат възможност да се […]

Виж още

Посещение в музея „Никола Парапунов“

 

На 22,10,2014г. учениците от VIIIа,  VIIIб и  VIIIв клас на СОУ „Братя Каназиреви“ посетиха музея „Никола Парапунов“ в град Разлог. Проведена бе дискусия, ръководена от Емилия Кадурина. Посещението бе организирано по случай 24. октомври – Празник на град Разлог и 1. ноември – Ден на народните будители. Учениците проявиха интерес и участваха дейно в изнесената […]

Виж още

Научих…..

 

Научих – че не е важно какво имаш в живота си, важното е кого имаш в живота си. Научих – че не трябва да сравняваш себе си с най-доброто, което другите могат да направят, а с най-доброто което ти можеш да направиш. Научих – че колкото и прецизно да режеш, винаги ще има две страни. […]

Виж още