Приказни ситуации

Лоша магьосница направила магия в  Царството на приказките. Героите се объркали и изгубили своите приказки. Ако децата им помогнат да решат поставените им математически задачи, те ще успеят да развалят магията! 

В царството на приказките – Сезони – План-конспект

В царството на приказките – Количествени представи – План-конспект

В царството на приказките – Количествени отношения – План-конспект

В царството на приказките – Измерване – План-конспект

В царството на приказките – Ориентиране в пространството – План-конспект

В царството на приказките – Сравняване на величини, измерване – План-конспект

Пепеляшка – Количествени представи – План-конспект, Презентация

Червената шапчица – План-конспектПрезентация

Червената шапчица – План-конспект, Интерактивна дъска

Трите прасенца – План-конспект, Презентация 1, Презентация 2,

Снежанка – План-конспект, Презентация

Седмица, Времеви представи – План-конспект, Презентация

Часовник, Времеви представи – План-конспект, Презентация

Красавицата и звярът – Презентация

Дядо вади ряпа – План-конспект, Презентация

Дядовата ръкавичка – План-конспект