Приказки

Приказки – математически понятия

ПриказкиОбразователно ядро количествени отношения измерване пространствени отношения времеви отношения геометрични фигури Програмна система
Трите прасенца Една стара свиня; три малки прасенца; един вълк; куп тухли; наръч клонки; сноп слама. Първо тръгнало най-голямото прасе; Второто прасенце; Третото прасенце по света; по пътя; вътре; през ключалката; вълкът минал край нея; в градината на Мери; едно време; накрая; винаги; в шест часа; утре сутринта; пет часа; “Три приказки по математика” Катя Гетова изд.Анубис
Красавицата и звярът Един много богат търговец; шест деца; една селска къща; един прибор, две хапки; една господарка; един красив принц; Най-малката; всичкото си богатство; няколко купи вино; празен съндък; далеч от града; гъста гора; в края на едната дълга алея; обширен замък; под един свод от рози; живял някога; всеки ден; още няколко години; ранни зори; Събуждали се късно; свечерило се; “Три приказки по математика” Катя Гетова изд.Анубис
Брементските музиканти Един човек; едно ловджийско куче; отвратителна вещица пълни чували; все повече и повече; двамата; тримата; четиримата Тръгнало към Бремен; лежало край пътя; зад печката; на гърба; през двора дълги години; дълго време, от ден ан ден; утре; най-сетне; полунощ “Три приказки по математика” Катя Гетова изд.Анубис
Спящата красавица Един цар и една царица; една жаба; тринайсет орисници; дванайсет блюда; единайсетте орисници голяма гощавка; една от тях; мнозина царски синове; дълбок сън в реката; на брега; пред двореца; около двореща; знамето на покрива; изпод крилата си Живели отдавна; веднъж; Няма да мине година; стогодишен; петнайсет години Образователна система Вики и Ники 3-та подготвителна група
Шоколадовият път трима братя; тримата  много гладък път, целият път; из полето; от полето; до вратата на тяхната къща някога квадратче Образователна система Вики и Ники 3-та подготвителна група
Умното овчарче по-високо; по-малко; толкова много край широк път; на кривака; о земята; по пътя; напред; от пояса си през това време; утре по това време; на другия ден; в понеделник, във вторник, в сряда..в неделя; Образователна система Вики и Ники 3-та подготвителна група
Жълта приказка двайсет зелки месечна заплата всеки; посока права; дългите уши на ревера; пред широките врати; от край до край; през гората края; навреме Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Котаракът в чижми един воденичар; тримата си сина една воденица; едно магаре; един котарак най-големия; най-малкия; ниско из храстите; в брашното; през рамо; по брега на реката; под един голям калпак веднага; след малко; най-после; в същия миг Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Как облачето стана цирков артист едно облаче; двамата пълен с деца; малките жители; цял на земята; в леглото си; към света; през горещия обръч; северен вятър; нагоре; в здрача през нощта; беше се разсъмнало; вече; вечерта; след малко; изведнъж; тъкмо тогава; на другия ден Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Лакомите мишлета една кратунка; две мишлета; една вратичка; едното; второто; два дни когато толкова съм гладна; от бостана; Край нея; в полето; из полето; по ливади и по ниви подир малко; веднага; изведнъж Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Снежанка една царица; една масичка; седем малки чинийки; седем креватчета, седемте джуджета; седемте планини; един огромен гребен първото се обърнало; седмото джудже; две половинки до прозореца; в голямата гора; край стената; от прозореца сред зима; от време на време; Не минало дълго време; седем години; нощем; цял ден; всяка заран; дълго Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Нова приказка за Косе Босе едно яйчице; една кокошчица последното яйчице под гнездото; в шумата; за шията; върху нея на другия ден; днес тъй, утре тъй; най после Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Лозарят и Косето всички над хълма; по градинките; към гнездото; в гнездото мартенско слънце; настъпила есента Образователна система Вики и Ники 4-та подготвителна група
Закъснели птици последните златни листа; един клин високите скали; големия горски мравуняк цялата горе; по дърветата; По небето; в хралупата; през гората; през полянка през пролетта Програмна система Аз ще бъда ученик книга 1
Листата една сутрин; Първите лъчи; едно след друго тънки наоколо; през високите върхове; надолу; около дънера нощес Програмна система Аз ще бъда ученик книга 1
Знаменитият валеж в Пиомбино едно дете; вързопчета големи зърна град улиците покрити с килим веднъж Програмна система Аз ще бъда ученик книга 1
Братко опашатко едно момиченце; едно дървено пънче; с две; с четири краченца; един ден един котарак дебела; малка къщичка над самото дете по цял ден; От сутрин до вечер; не мине много време Програмна система Аз ще бъда ученик книга 1
Наказаната лисица едно малко пухкаво зайче малка къщичка; дебеланко; кожухчето-меко на прага; през прага скоро ли било, отдавна ли Програмна система Аз ще бъда ученик книга 2
Зеленушка първа, една глътка, тримата огромно; дълга; дълги крака в рекичката; над ливадата; върху жабата веднага; нощем Програмна система Аз ще бъда ученик книга 2
Сламка, въгленче и бобче едно село; шепа слама; едно бобче; една сламка; едно разжарено въгленче; първа; всички; шестнайсетина голямо щастие на земята; под него; в ручея; във водата по-бързо; Скоро; едва; накрая Програмна система Аз ще бъда ученик книга 2
Вълкът и седемте козлета една стара коза; седем козлета; един бакалин; другите шест тънък; голям тебешир; трети път; най-малкото; хъркал тъй силно в гората; край себе си; към гората; на вратата Живяла някога; веднъж; често; Не минало много време; накрая Програмна система Приятели
Дядовата питка един дядо и една баба малко сиренце; от вкусна по-вкусна на прозорчето; от двора; на муцунката ми; на езика ми Имало едно време; веднъж Програмна система Приятели
Трите прасенца Програмна система Приятели
Опитомените вълци В една вълча дупка; три вълчета; една тъмна нощ млад овчар; мекичко; стария баща; малките вълчета; големи вълци в кошарата си; на гръб всяка събота; веднъж; по-скоро; Минала една година Програмна система Приятели
Вълкът си е вълк Две ловни кучета; един вълк; една долчинка; една патица в гората; в храстите; в шумата; бадолу; по земята; от гората По едно време; в туй време Програмна система Приятели
Косе Босе Програмна система Приятели
Котаракът в чизми Програмна система Приятели
Галената дъщеря В едно село; двама души; една щерка; една лъжица половината; другата половина отгоре й; в устата; под мишница; излезе на двора; по гърба ти от сутрин до вечер; до късно; на другия ден; на третия; по едно време Програмна система Приятели
Страната с „не“ отпред една страна; едно джобно ножче много пари; нищо подобно; много лесно под едно дърво; минава през после; веднага Програмна система Приятели
Болен здрав носи един гладен вълк много сили; голямата сила; най-много; по-умна; целия мозък; малки; ниски в селото; в комина; от гърба си; пред очите; в дупката; през комина в стаята едва; отдалече; тозчас; изведнъж; цял живот Програмна система Приятели
Пепеляшка един мъж; две дъщери; не един а трима плъха; два гущера повторно; май-малко храна при камината; до съндъчето; В дома; пред огледалото; в капана; в двореца някога; Първия ден; от сутрин до вечер; през цялото време; веднага приели; изведнъж; полунощ Програмна система Приятели
Червената шапчица един ден; едно гърненце масло; едно друго село; един вълк; един залък малко момиченце; много; неколцина дървари; по-късия път; най-дългия път по пътя; през гората; далеч зад мелницата; в началото на селото някога; веднага; после; слез известно време Програмна система Приятели
Снежанка и седемте джуджета Програмна система Приятели
Отишла баба за дренки дърта дъртуша; другата най-малката; млада под дряна; в къщи; в гората тъкмо; среднощ Програмна система Приятели
Знаменитият валеж в Пиомбино Програмна система Приятели
Есенен панаир група; една мрежа всички най-едри; големи кошници; пръв тънкият Праз; права; едри в кошниците; източната диня; по гръб; към панаира; най-отгоре МНадвечер; утре; с идването на нощта; още веднъж кръгъл Програмна система Моливко
Старите хора един жесток цар; всички стари хора; един старец; една лукава знахарка; едно въже дебело; тънко; голяма суша; много учуден; много жито под нож; В столицата; по тила; в двореца; в страната по улиците още утре; на другия ден Програмна система Моливко
Катеричкина Коледа седемте си дечица; седем малки катеричета; сто…бъчви по широките клони; по високите борове; между два дебели клона; стар бор; нависоко в планината; над цялата гора; по снега; надникна навън; из гората; наоколо; навред; надолу Зимна утрин; през нощта; току-що; тази утрин; рано-рано; в зори; днес Програмна система Моливко
Лисица и щъркел едно гърне тясно гърло; главата и голяма; дълга клюницата; всичката попара; голяма и широка тепсия; около гърлото Веднъж; след това; на другия ден; от тогава Програмна система Моливко
Баба Марта един сиромах човечец дебел сняг; много овце; много пари; половината да е за тебе, половината за него; голямо лозе по полето; между краката си един чувал; в къщи веднъж; на първия ден; месец; Всяка година; цяло лято; настанало лято Програмна система Моливко