Добре дошли в сайта на Проект УСПЕХ при ОУ „Васил Априлов“- Русе

В училището се извършва обучение от 1 до 8 клас с нови методи, отговарящи на европейските стандарти за съвременно образование с активното участие на родителите. Един от проектите по който се работи е „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – УСПЕХ.

USPEH              Цели на проект УСПЕХ:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Публикувано в Без категория | Коментирайте