Нормативни документи

  1. Закон за предучилищното и училищното образование – вижте тук
  2. Декларация за правата на учениците – вижте тук
  3. Закон за закрила на детето – вижте тук