Пенка Кръстева Дюлгярова

 

Пенка Кръстева Дюлгярова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски”

Пловдив

магистър

1989

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1989-1994

с. Оборище

ОУ» Д.Наплатанов»

Начален учител

1995-2005

2005 -2009

Панагюрище

НУ «Свето Покровско»

Начален учител

директор

2009-2010

2010 до момента

Панагюрище

СОУ «Нешо Бончев»

РКК

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Английски език-първо ниво

 

Области на научни интереси:

  • eфективни методи на преподаване;
  • иновация, интерактивност и IT в обучението;
  • проблемност и проблемни ситуации;
  • проектна дейност;
  • електронно обучение.

 

 

Участие в български и международни проекти:

не

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ «Нешо Бончев»

Пощенски адрес (на училището): гр.Панагюрище ул. «Цар Освободител» №7

Телефон (личен): 0886852280

EMail (личен): stivad@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://www.daskalo.com/nbnk/

 

към Звездни пътешественици

Последни публикации