Недялка Иванова Табакова

 

Недялка Иванова Табакова

 

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ,,Свети свети Кирил и Методий”

Гр.Велико Търново

България

Бакалавър

магистър

1997г.

2001г..

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1997/1998г

Гр.Харманли

ОУ,,Христо Смирненски''

учител

От 2003 до момента

Гр.Стара Загора

ЦДГ68,,Патиланско царство''

учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

Английски език

Области на научни интереси:

Компютърни технологии

 

Участие в български и международни проекти:

–––––––––––––––––––––––––––

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ68,,Патиланско царство''

Пощенски адрес (на училището): гр.Стара Загора,бул.Цар Симеон Велики284

Телефон (личен): 0887921634

E-mail(личен)nelito_daniel1974@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

Последни публикации