Анелия Христова Нанкова-Нейкова

 

Анелия Христова Нанкова-Нейкова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”

Велико Търново/България

магистър

2004г.

ШУ „ Епископ Константин Преславски”

Шумен/България

бакалавър

2002г.

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

От 2002г. до момента

   (9 години стаж)

град Ловеч

ОУ «Христо Никифоров»

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

  1. Гимназия за изучаване на чужди езици “Екзарх Йосиф |”-

Първи чужд език -френски език

Втори чужд език- английски език

  1. ШУ „Епископ Константин Преславски”

Начална училищна педагогика с английски език

 

Области на научни интереси:

Информационни технологии и информатика, природни науки, изкуства, педагогика,

педагогически изследвания и инновации в образованието

 

Участие в български и международни проекти: да

Електронна книга на учителя (сдружение "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ")

Толерантност, приятелство, красота (сдружение "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ")

Безопасност и мобилност за всички (Renault-България)

Училище без насилие (Unicef и Съюз на психолозите-България)

 

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч

Пощенски адрес (на училището): ул. ”Търговска” 80

Телефон (личен):  0887044683

EMail (личен): anelia_79@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): www.sladury.webnode.com

 

към Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

Последни публикации