Група за допълнително обучение по Математика- I-IVклас