Група за допълнително обучение по Математика- VI клас