Група за допълнително обучение по Математика- V-VIIклас