Учители

 

Атанас Фиданов Боровински13221688_1211932075513474_8175003987223149850_n

Образование: Висше
Образователна квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика, специализация: физическо възпитание
Професионална квалификация: Начален учител
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“
Длъжност: Старши учител
e-mail:

Емине Юсенова МолловаЕмка

Образование: Висше
Образователна квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика, специализация: трудово обучение
Професионална квалификация: Начален учител
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“
Длъжност: Старши учител
e-mail:e.mollova@mail.bg

Валя Миткова Вълнева

Образование: Висше
Образователна квалификационна степен: Бакалавър Специалност: Българска филология
Професионална квалификация: учител по български език и литература, ПВ- история и трудово обучение
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“,  гр. Пловдив
Длъжност: Старши учител

Преподава по: български език и литература, история и география
e-mail: v.vylneva@mail.bg

Светла Емилова МилановаPicture 241
Образование: Висше
Образователна квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физика и Математика
Професионална квалификация: учител по физика, математика и ИТ
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“,  гр. Пловдив
Длъжност: Старши учител

Преподава по: математика, информационни технологии и изобразително изкуство, класен ръководител на 7и 8 клас
e-mail: svetlamilanova@mail.bg

Снежана Венциславова Огнянова20150915_114504
Образование: Висше
Образователна квалификационна степен: Магистър
Специалност: Английска филология, ПВ- Български език, Английски език и Физическо възпитание
Професионална квалификация: Учител по български  и английски  език
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал гр. Кърджали
Длъжност: Главен учител

Преподава по: английски език, музика и завежда библиотеката към училището
e-mail:

Юлиян Христов Вълнев123

Образование: Полувисше
Образователна квалификационна степен: Специалност: Биология , Химия и Физическо възпитание
Професионална квалификация: Учител по биология, химия и физическо възпитание
Университет: УИ „Дичо Петров“,  гр.Смолян
Длъжност: Старши учител

Преподава по: Човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание, домашен бит и техника, технологии, класен ръководител на 5и 6 клас
e-mail: u.vylnev@mail.bg

Асан Сюлейманов Пазвантов  img_20150915_115852

Образование: Полувисше
Образователна квалификационна степен: Специалност: Български език и Руски език
Професионална квалификация: Учител по български и руски език
Университет: УИ „Дичо Петров“,  гр.Смолян
Длъжност: Старши възпитател